Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Semer, binek olarak ya da yük taşıma işinde kullanılan hayvanların sırtına konan bir araçtır. Hayvanın
sırtında insanı ve yükü dengeli taşımak ve oturtmak için semer yapımı çok önemlidir. Yapılmış olan kaynak
taramalarında semerin tam olarak nerede ve ne zaman kullanıldığı konusunda kesin bilgilere rastlanılamamıştır.
“Ancak Mısır ve Mezopotamya’yla eski Anadolu milletlerinin yük taşımayı bildikleri ve hayvanların sırtlarına
yük taşımak için bir araç yerleştirdikleri yapılan kazılardan, çıkarılan buluntulardan, kabartma ve duvar
resimlerinden anlaşıldığı bilinmektedir. Semerin ilk defa Araplar ve İranlılar tarafından kullanıldığı da bilinen
bilgiler arsındadır. Semerin Araplar ve İran’lılar aracılığıyla Türklere geçtiği sanılmaktadır.
Geçmişte at, eşek, deve ve katırla yapılan ulaşım ve taşımacılığın yerini günümüzde benzinli ve gazlı
araçların alması bu mesleği olumsuz yönde etkilemiştir ve
Yok olmayla yüz yüze getirmiştir. Burdurlu son semerci Ahmet GÜNEŞ 1957 doğumludur. Ortaokul
mezunu olan GÜNEŞ babasının ve dedesinin mesleği olan semerciliği yaklaşık olarak 25 yıldır yapmaktadır. Eskiden çıraklarıyla birlikte yaptığı semerciliği günümüzde tek başına yapmaktadır ve çırak
bulamadığından şikâyet etmektedir.
Bir semer yapılması için gerekli malzemeler; kendinden eğri olmak kaydıyla 4 adet ağaç ( çınar kavağı,
ceviz ağacı, meşe ağacı, iğde ağacı)
7
 havut, kamış ( gölde yetişir )8
, keten, deri9
, kumaş, renkli keçe10, pamuk
ipliği, kalın iplik, sicim, çuvaldız, semerci yüzüğü, kefene, makas, yardımcı demirler, ot
bıçkısı, haş demiri ( tamirde kullanılır ), etek çuvaldızı, ağaç çuvaldızı, keser, bıçkı ve törpü v.b.
Semer hangi hayvan için yapılacak ise o hayvanın omzundan başlayıp kalça kemiklerine kadar olan
bölümünün ölçüsü alınır. GÜNEŞ bu nedenle semercilere “eşek terzisi” denildiğini belirtmiştir. Bu ölçüye göre
bir kumaş "V" şeklinde içi kamış ile doldurularak hazırlanır. Hazırlanan bu parça semerin yan kısımlarına yük
taşırken hayvanı rahatsız etmesin ve üzerine konulan yükün daha rahat durabilmesi için eğri ağaçlara tutturulur.
Kenarlarına “kaş” tabir edilen metal kancalar çakılır. Bu kancalar semerin üzerine veya yanına sarılmış olan
yükü bağlamak için kullanılır. Semerin hayvanın üzerinde ileri gitmesini önlemek için “palan” denilen semeri
arkaya çeken, atın veya eşeğin kuyruk altından geçen bir kalın kumaş veya deriden parça dikilir. Semerin
hayvanın üzerinden düşmemesi için de “kolan” kullanılır. Kolan semerin üzerinden ahşapların arasından
geçirilir. Hayvanın karın altında iki ucu birleştirilerek semerin düşmesi engellenir. Semerler; kısa semer ve yük
(uzun) semeri olarak ikiye ayrılır. GÜNEŞ semer yaparken çok dikkatli olunması gerektiğini aksi takdirde
semerin yük taşıyan hayvanın sırtına zarar verebileceğini belirtmiştir. Semerin yapımı bittikten sonra boncuk,
renkli keçe parçalarıyla ve farklı dikiş teknikleriyle süslemesi yapılır. At ve eşek için semer yapmasının yanı sıra deve semerlerini de tamir ettiğini belirten GÜNEŞ “palan”11
da yapmaktadır. Son 3-4 yıldır aynı fiyata sattığını söylediği semerlerden son altı ayda ancak 5 tanesini satmıştır.
Gelen talepler üzerine minyatür semerde yapabileceğini söyleyen GÜNEŞ başka yapacak işinin olmaması
dolayısıyla bu mesleği sürdürdüğünü belirtmiştir.

Alaca Dokumacılığı

Burdur'un en eski geleneksel el sanatlarındandır. 1950'lerden önce özellikle kent merkezinde birçok ailenin geçim kaynağı olmuşsa da, Türkiye'de fabrikasyon etkinliklerinin artması sonucu Alaca dokumacılığı değerini giderek yitirmiştir. Alaca denilen dokuma, genellikle kırmızı zemin üzerinde sarı çubuklu pamuklu bir kumaştır. Pamuklu ve ipekli olarak ikiye ayrılır. Alacalara 'beş parmakta' denir. Burdur ilinde Alaca...

Semercilik

Semer, binek olarak ya da yük taşıma işinde kullanılan hayvanların sırtına konan bir araçtır. Hayvanın sırtında insanı ve yükü dengeli taşımak ve oturtmak için semer yapımı çok önemlidir. Yapılmış olan kaynak taramalarında semerin tam olarak nerede ve ne zaman kullanıldığı konusunda kesin bilgilere rastlanılamamıştır. 'Ancak Mısır ve Mezopotamya'yla eski Anadolu milletlerinin yük taşımayı bildikleri ve hayvanların sırtlarına ...